centavos اجلاس اسلام اسلامی برگزاری اجلاس شهرداران

centavos: اجلاس اسلام اسلامی برگزاری اجلاس شهرداران جهان اسلام شهردار مشهد مشهدمقدس

گت بلاگز وب‌گردی پایان تلخ زندگی دختر دانشجو

دختر جوان دانشجو که در اینترنت با پسری آشنا شده است و به او دل سپرده بود از طبقه سوم منزل پسر مورد علاقه‌اش سقوط کرد و کشته شد.

پایان تلخ زندگی دختر دانشجو

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، ساعت 7:30 دقیقه صبح دوشنبه 15 خرداد، بازپرس کشیک جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران از سقوط دختر جوانی در یکی از خیابان های محله مشیریه خبردارشد. همزمان باشروع تحقیقات مشخص شد دختر جوان شب گذشته میهمان منزل پسر مورد علاقه اش بوده ولی صبح روزحادثه به علت نامعلومی از طبقه سوم منزل قدیمی سقوط کرده و جان باخته هست.
بنابراین سعید بعد از بازداشت و جهت بازجویی به شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت انتقال یافته شد. پسر 24 ساله زمانی که در برابر بازپرس محسن مدیرروستا ایستاد گفت: «حدود یک ماه قبل با میترا درشبکه های مجازی آشنا شدم و بعد ازآن شماره تلفن ها رد و بدل شد. دو هفته از این آشنایی مجازی می گذشت که با میترا قرارملاقات حضوری گذاشتم. اوکه دانشجو بود دریک شرکت شخصی هم منشی گری می کرد. دوستی ما ادامه یافت تا اینکه میترا از پرسشها خود و خانواده اش گفت.

عبارات مهم : خیابان
او خواستگار داشت و مادرش اصرار داشت که دخترش با همان پسر ازدواج کند. ولی میترا مخالف این ازدواج بود. این رابطه ادامه داشت تا اینکه شنبه گذشته به دنبال میترا رفتم، او می خواست به منزل خاله اش برود. ولی خاله اش منزل نبود. جهت همین ما در خیابان ها پرسه می زدیم. ساعتی از شب گذشته بود که تصمیم گرفتم میترا را به منزل خودمان ببرم. آن شب میترا نزد خواهرم ماند و فردا صبح باهم از منزل خارج شدیم و به سراغ یکی از دوستانش رفتیم. بعد از آن از میترا خواستم به منزل برگردد ولی قبول نکرد و دوباره در خیابان ها چرخیدیم و درنهایت شب باز هم به منزل مان رفتیم و با خودم گفتم فردا هر طور که شده است میترا را به منزل ارزش می برم. روز دوم حال میترا خوب نبود و زمانی که او را به منزل بردم بدتر شد و با خواهرم او را به درمانگاه بردیم و به او سرم زدند. ساعت حدود 6 صبح دوشنبه بود که به منزل برگشتیم.
میترا به اتاق خواهرم رفت و من هم در پذیرایی دراز کشیدم. خسته بودم و بشدت خوابم می آمد.همان موقع میترا جهت آب خوردن از اتاق خارج شد و لحظاتی بعد صدای خواهرم را شنیدم که می گفت میترا رفته پشت بام. خودم را با عجله به طبقه سوم رساندم ولی دیر رسیدم چراکه او خودش را به پایین پرتاب کرده بود.
در ادامه پسر جوان آزاد شد و تحقیقات تخصصی جهت مشخص شدن علت اتفاق همچنان ادامه دارد.

منبع:روزنامه کشور عزیزمان ایران

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: خیابان | دانشجو | تحقیقات | شبکه های مجازی | دختر جوان | دختر دانشجو | سقوط مرگبار | دوستی تلگرامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog