centavos اجلاس اسلام اسلامی برگزاری اجلاس شهرداران

centavos: اجلاس اسلام اسلامی برگزاری اجلاس شهرداران جهان اسلام شهردار مشهد مشهدمقدس

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری بعضی مجریان تلویزیون که بازیگر هستند جهت هر برنامه25میلیون تومان می گیرند

تسنیم به نقل از کاظم احمدزاده، مجری تلویزیون نوشت:ما مجری داریم که بازیگر است و در یک روز 25 میلیون تومان می گیرد و حالا دو تا یا سه تا ضبط می کند. اینکه می گو

بعضی مجریان تلویزیون که بازیگر هستند جهت هر برنامه25میلیون تومان می گیرند

بعضی مجریان تلویزیون که بازیگر هستند جهت هر برنامه25میلیون تومان می گیرند

عبارات مهم : برنامه

تسنیم به نقل از کاظم احمدزاده، مجری تلویزیون نوشت:ما مجری داریم که بازیگر است و در یک روز 25 میلیون تومان می گیرد و حالا دو تا یا سه تا ضبط می کند. اینکه می گویم معمولی است یعنی تازه صورت آن چنانی هم نیست ولی جهت یک مجری معمولی خیلی بخواهند پول بدهند دویست تومان سیصد تومان نهایتاً پانصد تومان است.

بعضی مجریان تلویزیون که بازیگر هستند جهت هر برنامه25میلیون تومان می گیرند

وی با انتقاد از انفعال رسانه ملی در مواجهه با اشخاص مشهور، تصریح کرد: شرکت صدا و سیما جهت تربیت یک مجری میلیاردها تومان هزینه می کند ولی قدرت بازخواست آنان را در سرپیچی از اجرای یک برنامه ندارد.

احمدزاده با بیان اینکه تصمیم جهت گزینش مجری برنامه ها کاملاً سلیقه ای هست، اظهار کرد: مثلاً یک نفر از من خوشش نمی آید و فرد دیگر به تصویر از من بسیار خوشش می آید، اصلاً آن قدر از من خوشش می آید که حتی راز بقا هم می دهد من اجرا کنم در حالی که من مجری برنامه اجتماعی هستم.

تسنیم به نقل از کاظم احمدزاده، مجری تلویزیون نوشت:ما مجری داریم که بازیگر است و در یک روز 25 میلیون تومان می گیرد و حالا دو تا یا سه تا ضبط می کند. اینکه می گو

واژه های کلیدی: برنامه | بازیگر | برنامه | تلویزیون | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog